eventi

qi gong

- foto seminario qi gong primavera 2004
- foto seminario chin na primavera 2008
- foto seminario forma con il bastone primavera 2010
- foto seminario Bengbu primavera 2011